Op zoek naar hoge kwaliteit keukenkranen?
Close
Penningweg 14D 4879 AG Etten-Leur
Maandag t/m zondag te bereiken via mail. Antwoord binnen 2 uur.

Privacyverklaring – januari 2019

Keukenkraanwinkel.be gevestigd aan Penningweg 14D, 4879 AG Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Keukenkraanwinkel.be
Penningweg 14D
4879 AG Etten-Leur
info@Keukenkraanwinkel.be
www. Keukenkraanwinkel.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keukenkraanwinkel.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Naam
● Adresgegevens
● E-mail adres
● Telefoonnummers
● Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en ook geen gegevens van personen die
jonger zijn dan 16 jaar.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keukenkraanwinkel.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Contact leggen
● Uitvoering van onze dienstverlening
● Opsturen middelen, offertes, informatie enz.
● Versturen facturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Keukenkraanwinkel.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Keukenkraanwinkel.be) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keukenkraanwinkel.be bewaart persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie, danwel de wettelijke
bewaartermijn nog niet verstreken is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keukenkraanwinkel.be deelt alleen NAW gegevens met bijvoorbeeld leveranciers/klanten wanneer deze
rechtstreeks middelen/diensten moeten leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keukenkraanwinkel.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Keukenkraanwinkel.be en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@Keukenkraanwinkel.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Keukenkraanwinkel.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keukenkraanwinkel.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@Keukenkraanwinkel.be.

De volgende gegevens kunnen wij van u in het bezit hebben:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Bankrekeningnummer

Keukenkraanwinkel.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Keukenkraanwinkel.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Keukenkraanwinkel.be Etten-Leur 1 januari 2019